Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

O nama

Procjena prema nalazu

Bez dolaska u ordinaciju

Nudimo vam i mogućnost slanja dokumenata, nalaza i slika putem e-maila (primjeri), nakon čega doktor stomatolog izrađuje stručno mišljenje i okvirnu procjenu troškova stomatoloških tretmana i bez dolaska u ordinaciju.