Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

O nama

Naš tim

U ovom dijelu želimo detaljnije predstaviti iskusan i stručan tim Ordinacije dentalne medicine Studio Stradiot, Rijeka. Ordinacija datira od 1979. godine pod vodstvom dr. Zorana Dimitrijevića, a 1999. godine pridružuje mu se dr. Tamara Karleuša Stradiot koja tada postaje i vlasnik ordinacije.
Godine 2006. dio tima naše stomatološke ordinacije postaje dr. Marko Končurat.

Tamara Karleuša Stradiot (1970., Rijeka), doktor dentalne medicine, diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Rijeci 1996. godine. Tijekom studija angažirana je kao demonstrator i prevodilac na fakultetu, a kao član Fakultetske organizacije za razmjenu studenata u više je navrata boravila na Sveučilištima u Genovi, Veroni i Sieni. Nakon položenog državnog ispita, nekoliko godina radi u Domu zdravlja u Puli, a 1999. godine vraća se u Rijeku i započinje privatnu praksu u suradnji s dr. Dimitrijevićem.
Tijekom karijere kontinuirano se stručno usavršava na područjima estetska i protetska stomatologija, endodoncija, parodontologija i implantologija. U zadnje vrijeme intenzivno pohađa tečajeve vezane uz primjenu lasera u stomatologiji. Danas je i voditeljica naše ordinacije. Govori talijanski i engleski jezik.


Marko Končurat (1979., Rijeka), doktor stomatologije, diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Rijeci 2004. godine. Nakon položenog državnog ispita i boravka u SAD pridružuje se timu naše stomatološke ordinacije.
Tijekom rada polazi brojne stručne tečajeve iz područja kirurgije ( sa posebnim naglaskom na implantologiju ),  protetske i estetske stomatologije te parodontologije. Govori engleski i talijanski jezik.