Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

O nama

Naš tim

Na kraju vam želimo predstaviti iskusan i stručan tim Ordinacije dentalne medicine Studio Stradiot, Rijeka. Ordinacija datira od 1979. godine pod vodstvom dr. Zorana Dimitrijevića, a 1999. godine pridružuje mu se dr. Tamara Karleuša Stradiot. Godine 2006. dio tima naše stomatološke ordinacije postaju dr. Marko Končurat i prof. Alesandra Medved, a medicinsku sestru Natašu Smajlagić zapošljavamo 2010. godine.

Tamara Karleuša Stradiot (1970., Rijeka), doktor dentalne medicine, diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Rijeci 1996. godine. Tijekom studija angažirana je kao demonstrator i prevodilac na fakultetu, a kao član Fakultetske organizacije za razmjenu studenata u više je navrata boravila na Sveučilištima u Genovi, Veroni i Sieni. Nakon položenog državnog ispita, nekoliko godina radi u Domu zdravlja u Puli, a 1999. godine vraća se u Rijeku i započinje privatnu praksu u suradnji s dr. Dimitrijevićem.
Tijekom karijere kontinuirano se stručno usavršava na područjima estetska i protetska stomatologija, endodoncija, parodontologija i implantologija. U zadnje vrijeme intenzivno pohađa tečajeve vezane uz primjenu lasera u stomatologiji. Danas je i voditeljica naše ordinacije. Govori talijanski i engleski jezik.


Marko Končurat (1979., Rijeka), doktor stomatologije, diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Rijeci 2004. godine. Nakon položenog državnog ispita i boravka u SAD pridružuje se timu naše stomatološke ordinacije.
Tijekom rada polazi brojne stručne tečajeve iz područja kirurgije ( sa posebnim naglaskom na implantologiju ),  protetske i estetske stomatologije te parodontologije. Govori engleski i talijanski jezik.


Nataša Kosjer Smajlagić (1989., Rijeka), medicinska sestra, završila je Srednju medicinsku školu u Rijeci. Nakon što je u našoj ordinaciji odradila stručni staž, ostala je dio našeg tima. Kontinuirano se educira na stručnim seminarima predviđenima za dentalne asistente ( sa naglaskom na oralnu higijenu i profilaksu ).


Alesandra Medved (1967., Rijeka), diplomirani pedagog. Diplomu je stekla 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Nakon studija više je godina provela u Italiji i Velikoj Britaniji. U našoj ordinaciji obavlja poslove poslovne asistentice, brine o svim potrebama naših pacijenata iz inozemstva, tijekom njihova boravka u Rijeci, kao i o potrebama domaćih pacijenata koji se po prvi puta susreću sa timom naše ordinacije. Govori talijanski i engleski jezik.