Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

Naše usluge

Interdisciplinarni pristup

Radi se o suradnji više specijalista ili više raznih grana stomatologije, a u cilju dobivanja što boljih rezultata stomatološke rehabilitacije.Galerija