Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

Naše usluge

Liječenje granuloma

Liječenje granuloma u našoj se zubnoj ordinaciji vrši tradicionalnom metodom čišćenja zubnih kanala uz upotrebu lasera, koja garantira potpunu sterilnost očišćenih zubnih kanala.

U slučajevima koji zahtijevaju poseban pristup, ordinacija surađuje i sa specijalistom endodoncije.Galerija