Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

Blog

ZUBNI MOSTOVI I KRUNICE IZRAĐENE OD CIRKONA

Cirkon-oksidni fiksni radovi, poznatiji pod imenom, mostovi i krunice od cirkona, unijeli su velike promjene u područje stomatološke protetike.
Jedna od većih prednosti cirkonskih mostova/krunica je mogućnost korištenja cirkona za izradu fiksnih radova u distalnim regijama, zbog kombinacije čvrstoće i estetike tog materijala. Ta karakteristika dobila se zahvaljujući neprestanom radu na unapređenju cirkona kao materijala.
U specijalnim CAD/CAD aparatima, freza se blok cirkona i na taj način izrađuju se cirkonske krunice i mostovi.

Ukoliko su takvi mostovi i /ili krunice izrađeni od kompletnog cirkona (sa vanjske i sa unutarnje strane), poznatiji su i pod imenom “monolitno-cirkonski” protetski radovi.
Međutim da bi se postigla veća razina estetike, na cirkonsku bazu, posebnim tehnikama, nanosi se sloj keramike i tako izrađene krunice ili mostovi poznatiji su pod imenom “cirkon-keramički” radovi.

Nakon izrade mostova i/ili krunica, kako od monolitnog cirkona tako i od cirkon-keramike, takvi radovi prvo se moraju postaviti i detaljno iskontrolirati u ustima pacijenta. Samo na taj način pacijent može dobiti kompletan dojam o definitivnom izgledu i položaju rada a terapeut (stomatolog) ima mogućnost (u suradnji sa zubnim tehničarom) popraviti eventualne nedostatke.
Tek nakon što su i pacijent i stomatolog zadovoljni ovako izrađenim radom, pristupa se definitivnom cementiranju gotovih mostova i/ili krunica.