Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

Blog

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Svaka žena, bez obzira na sudbinu u kojoj se nalazi ima pravo na zdrav osmijeh.

Cilj nije samo prepoznavanje prava, već i potreba ranjivih. Mi želimo da se te žene izdignu iz svoje nezavidne situacije

Kao ordinacija dentalne medicine, naša pomoć je:
– edukacija o važnosti održavanja oralne higijene
– savjetovanje o važnosti redovitih stomatoloških kontrola
– savjetovanje o potrebnim sanacijama zuba

Dodatnu pomoć može pružiti svatko od nas u svojim okvirima djelovanja, te na taj način senzibilizirati okolinu ( društvo ) u kojem živimo.
Iako se mnogima čini da je to tek mali dio pomoći, mi, kao dio civilnog društva i akademske struke imamo moralnu odgovornost pomoći ženama, žrtvama nasilja, u njihovim potrebama, koje su često potpuno zanemarene

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama iznova nam pokazuje da u zaštiti žena od nasilja moramo biti učinkovitiji. Društvo je učinkovito onoliko koliko štiti ranjive.
To nažalost, nije moguće postići samo kroz zakone nego i kroz direktnu pomoć ranjivima.

#osmijehjezdravlje
#zdravljejeosmijeh