Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

Blog

Jednostavnost komunikacije između pacijenta i liječnika podiže zdrastvenu obaviještenost!

Temelj kvalitetnog odnosa između liječnika i pacijenta ali i cijelog zdravstvenog sustava, kome je cilj povećanje kvalitete zdravstvene zaštite pacijenta kao i zaštite njegovih prava jeste pravilna zdravstvena komunikacija. Ona podrazumijeva mogućnost i pravo da svaki pacijent, bez obzira na stupanj njegovog obrazovanja u potpunosti razumije svog liječnika i sve razloge zašto mu liječnik predlaže određenu terapiju. Na taj način jača se aktivnost (pozitivno sudjelovanje) pacijenta pri svakom zdravstvenom tretmanu.

Mnogo puta pacijenti ne razumiju ono što im liječnik govori , kao niti upute o lijekovima i na taj način materijali koji su namijenjeni pacijentima, njihovoj edukaciji i stimulaciji postaju beskorisni. U pacijentima izazivaju revolt, koji nerijetko prelazi u granice pristojnog ponašanja, u odnosu na liječnike i na cijeli zdravstveni sustav a u liječnika izazivaju frustracije prema “dosadnim ili zahtjevnim” pacijentima. Jednostavne riječi, sažeti tekst, kratke i precizne upute, jednostavni i slikoviti opisi, rečenice sa manje od 15 riječi – sve su to upute koje bi trebali poštivati liječnici kada komuniciraju s pacijentom. Isto tako svaki pacijent, u svakom trenutku trebao bi, slobodno pitati liječnika da mu jednostavnim riječima objasni sve što sam nije razumio, a ne da gunđajući izađe iz ordinacije nezadovoljan tretmanom liječnika prema sebi, jer

NIJE SRAMOTA PITATI, SRAMOTA JE NE ZNATI….kao što se NITKO UČEN NIJE RODIO.

Do velike zbrke, baš iz manjka ili iz loše komunikacije, dolazi zbog daljnjeg “informiranja” pacijenata putem raznih foruma i natpisa na internetu, jer nemojmo zaboraviti da je svaka objava na internetu potpuno individualna i nikako se ne može i ne smije uzeti kao potpuna istina.