Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

Blog

ISPRAVNA REHABILITACIJA U USNOJ ŠUPLJINI

Iako je danas mnogim pacijentima primarna estetika osmijeha “smile design”, ona sama po sebi nema svrhu ukoliko nije usklađena sa kompletnom rehabilitacijom u usnoj šupljini.

Za ispravnu rehabilitaciju u usnoj šupljini, doktor stomatologije (doktor dentalne medicine), mora obavezno izraditi dobar plan terapije koji podrazumijeva:

  • detaljan razgovor sa pacijentom
  • izradu i analizu RTG snimke svih zuba, a vrlo često i CBCT snimku
  • kontrolu zagriza, u ustima pacijenta, prije intervencije
  • fotografije postojećeg stanja  ustima pacijenta
  • uzimanje i analizu modela, postojećeg stanja u ustima pacijenta, da bi se moglo pristupiti ispravnom planu terapije
  • popravak i liječenje kako zuba tako i parodonta ( gdje je to potrebno )

Tek nakon cijelog ovog postupka može se pristupiti izradi definitivnog rada u ustima pacijenta, i korekciji estetike osmijeha “smile design”.

Nakon ispravno provedene stomatološke terapije, kada je stomatološki rad završen i definitivno postavljen u usta pacijenta, pacijent mora biti upućen u ispravno održavanje oralne higijene te je obavezan dolaziti na redovite kontrole, po preporuci doktora stomatologije.

Samo takav napredan, pažljiv i detaljan pristup može našim pacijentima jamčiti dugoročan uspjeh u stomatološkoj terapiji.


Panoramska snimka prije intervencije
Jedna od situacija
Modeli u gipsu 1
Modeli u gipsu 2
Modeli u gipsu 3
Panoramska snimka nakon implantološke intervencije uz podizanje sinusa
Osmijeh
Osmijeh