Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

Blog

Dentalni asistent – uloga i zadaci u ordinaciji dentalne medicine

Aktivnost dentalnog asistenta/asistentice obuhvaća niz bitnih sektora u radu stomatološke ordinacije:

  1. OSNOVNI POSAO DENTALNOG ASISTENTA/ASISTENTICE, je pravilno provođenje mjera dezinfekcije radnih površina, priprema i sterilizacija instrumenata prema pravilima struke, kao i priprema instrumenata prema vrsti dogovorenog zahvata, za svakog pacijenta ponaosob.
  2. ODNOS PREMA PACIJENTIMA, podrazumijeva (verbalno i neverbalno)  praćenje ponašanja pacijenta prije u toku i nakon zahvata.
    U tom dijelu bitno je da dentalni asistenta/asistentica,prilazi pacijentu na način da se pacijent osjeća opušteno, sigurno, mirno i da bude potpuno spreman za dogovorenu terapiju.
    Prije samog tretmana, pacijent  mora biti dobro upućen u cijeli tijek tretmana te  mora imati sve potrebne informacijama o istom. Taj dio obavlja dentalna asistentica u suradnji sa doktorom dentalne medicine.
  3. KVALITETNA SURADNJA SA DOKTOROM DENTALNE MEDICINE (STOMATOLOGOM) znači da dentalni asistent/asistentica, tijekom cijelog terapijskog postupka, kojeg radi doktor, mora koristiti adekvatne tehnike i materijale te budno pratiti doktora, da bi postupak asistencije bio što kvalitetniji i efikasniji. Doktoru dentalne medicine, dentalni asistent/asistentica asistira pri svim terapijskim postupcima (konzervativna terpaija, protetika, oralna kirurgija, oralna higijena i profilaksa).
  4. ODNOS PREMA TIMU I RADNOJ OKOLINI, podrazumijeva oržavanje ugodne atmosfere kako prema pacijentima tako i prema ostalim suradnicima i članovima tima.
Za obavljanje svih zadataka koji su postavljeni pred dentalnog asistenta/asistenticu vrlo je bitno da se osoba  kontinuirano educira i usavršava, kroz razne praktične i teoretske tečajeve.

Iskustvo / recenzija

Studentica sam druge godine Dentalne higijene u Osijeku. 

Iskoristila sam ponuđenu priliku da stručnu praksu odradim u zubnoj ordinaciji Studio Stradiot u Rijeci. 

Ova ordinacija smještena je u samom centru Rijeke što ima mnoge prednosti. Ordinacija je izvanredno dobro opremljena suvremenom tehnikom, od klasičnih instrumenata, stomatoloških stolica, autoklava, RVG-a do lasera ( kombinacija neodim i erbium sistema), pa sam tako i vidjela sve ono o čemu sam na studiju učila ali se sa vime nisam susrela “u živo” . 

Ordinacija je kadrovski stručno popunjena s dva doktora dentalne medicine, medicinskom sestrom i sekretaricom ( dipomiranom pedagoginjom, koja me je  srdačno dočekala odmah na ulazu). Već taj prvi susret bio mi je izuzetno prijatan, i one početne treme je nestalo.

Ukupno osoblje jena visokom stručnom nivou a istovremeno vrlo pristupačno i srdačno. Stalno se trudi da mi sve etape u poslu detaljno objasni, napravi pristupačnim i da me dodatno zainteresira za struku.

Iako mi je ovo bila prva praksa van mjesta studiranja i dosta udaljena od rodnog kraja, nisam se niti malo pokajala što sam upravo ovu ordinaciju odabrala za mjesto realizacije svoje prakse. Mnogo toga vidjela sam  i naučila kako na stručnom nivou, tako i na ljudskom području, upravo zbog ukupne atmosfere koja vlada u ordinaciji. Primjetila sam da pacijenti dolaze i odlaze potpuno zadovoljniji prijemom i pruženim uslugama. Zbog ukupne poticajne ljudske atmosfere i stručnog odnosa ponovno bih izabrala istu ordinaciju za slijedeću svoju stručnu praksu. Hvala ukupnom osoblju na prijemu i mogućnosti realizacije stručne prakse.